Práce s objednávkovým systémem na straně klienta

RedDeal nabízí zákazníkovi přehled nejen o zboží, jeho cenách a stavu skladu, ale i podrobné informace o předchozích objednávkách a jejich fakturacích. Vše je logicky rozčleněno pomocí grafických záložek, mezi kterými se lze kliknutím přepínat.


Obchod
Záložka představuje pohled na nabízené zboží zařazené do kategorií tak, aby bylo prohledávání produktové databáze co možná nejjednodušší a nejpřehlednější.

Objednávka
Karta s informacemi o právě kompletované objednávce: ceny, množství, doba dodání apod.

Položky faktur
Karta obsahuje pohled na pozice předchozích objednávek. K dispozici jsou informace o číslech objednávek, částkách a splatnostech jednotlivých faktur.

Další funkce
Do této karty lze podle potřeby doplnit jakékoli informace, které se rozhodnete zpřístupnit svým zákazníkům, např. seznam pohledávek / závazků nebo vykrytí objednávek.
Výběr zboží
Nakupující zákazník má možnost procházet nabídku zboží rozčleněnou a seřazenou podle různých kritérií. To umoźňuje snazší orientaci v nabídce a rychlejší hledání požadovaného výrobku. V zásadě se jedná o následující třídění:
Součástí implementace systému je realizace přístupu ke zboží dle zvyklostí ve vašem oboru.


Informace o zboží
Při tvorbě objednávkového systému jsme vycházeli z předpokladu, že zákazník má základní přehled o nabízeném zboží. To umožňuje zobrazovat především obchodní informace a pouze okrajově popis výrobku (zpravidla jde stručné technické specifikace apod.). Veškeré důležité informace tak mohou být dostupné z jednoho místa a tedy velice rychle.

Standardně bývají zobrazovány následující informace:
Kromě těchto informací lze zobrazovat podle požadavků další informace, na které jsou vaši zákazníci zvyklí.
Copyright © 2001 ABC Systems, s.r.o., http://www.abcsys.cz
Powered by RedSys