Informační server e-komerce.cz

Profil serveru

Server e-komerce.cz poskytuje informace z oblasti podnikání na internetu. Nikdy nebylo v podnikání tak blízko od myšlenky k její realizaci, jako v dnešní dynamické době nových technologií a internetu. Cílem e-komerce.cz je poskytovat aktuální a nezávislé informace potřebné pro úspěch v této době.

Kolektiv e-komerce.cz tvoří z největší části lidé působící na odpovědných postech předních společností majících co do činění s IT/internetovou sférou. Obraz internetu jako globálního obchodního média dotváří zahraniční dopisovatelé.

Návštěvníci

Návštěvníci serveru e-komerce.cz tvoří unikátní skupinu lidí působících v oblasti internetové ekonomiky, ať už v rámci vlastních projektů, nebo v eBusiness odděleních společností s jiným primárním zaměřením. Jedná se přitom o společnosti z mnoha průmyslových odvětví, významem od začínajících firem až po lídry svého oboru.

-více než tři čtvrtiny návštěvníků e-komerce.cz se v rámci své organizace účastní jednání o investicích
-většina návštěvníků e-komerce.cz (59%) má vysokoškolské vzdělání. Je to téměř třikrát větší podíl oproti obecné internetové populaci
-mezi návštěvníky e-komerce.cz je oproti obecné internetové komunitě téměř 7x větší podíl osob s čistým měsíčním příjmem nad 20 tisíc Kč
-více jak 72% dotázaných připouští, že v blízké době uskuteční nákup na internetu

Služby

Mimo informace ze světa elektronického podnikání poskytuje server na adrese http://konzultace.e-komerce.cz konzultační služby pokrývající většinu problematiky spojené s využitím informačních technologií v podnikání. Potřeby zákazníků jsou řešeny týmem serveru e-komerce.cz ve spolupráci s předními konzultačními společnostmi.

Server e-komerce.cz je kompletně vyvinut a provozován společností ABC Systems, s.r.o.
Copyright © 2001 ABC Systems, s.r.o., http://www.abcsys.cz
Powered by RedSys