Domino hosting

Služba Domino hosting vám umožní provoz dynamické WWW presentace - aplikací jako jsou RedSys či RedShop - bez nutnosti investice do vlastního serveru Lotus Domino. V rámci této služby si pronajímáte část hardwarových a softwarových prostředků jednoho ze serverů Lotus Domino patřících společnosti ABC Systems, umístěných na páteřní síti společnosti Nextra.

Servery jsou připojeny rychlostí 2x100 Mbit/s do NIXu, 155 Mbit/s do evropské sítě Nextbone a 155 Mbit/s na Slovensko.

Přednosti služby
Služba Domino hosting je určena především pro zákazníky produktů rodiny RedApplications, ale také pro zákazníky, kteří plně využívají možností současných internetových technologií a jako své aplikační prostředí si zvolili platformu Lotus Notes/Domino. Využití služby Domino hosting snižuje pořizovací náklady na vytvoření profesionální presentace a v porovnání s využitím vlastního serveru podstatným způsobem snižuje náklady na provoz systému. Služba Domino hosting tak doplňuje základní myšlenku vloženou do vínku rodině produktů RedApplications: Osvobodíme vás od problémů s publikováním na Internetu!

Výhodnost Domino hostingu demonstrují mnohé naše reference. Za všechny jmenujme zpravodajské servery Svět hardware a e-komerce.cz, které dokazují, že pro úspěšný provoz velkého zpravodajského serveru vůbec není zapotřebí vlastnit svůj WWW server.

Služba Domino hosting není v naší zemi tak rozšířena, jak by si příznivci platformy Lotus Notes/Domino přáli. Přesto v posledních měsících zaznamenáváme stále více společností, u kterých si podobnou službu můžete objednat také. Naší předností je špičková konektivita a dokonalé zabezpečení serveru.


Ceník služby Domino hosting
Cena za měsíc
100 MB diskového prostoru a 1 GB odchozích dat za kalendářní měsíc
1.900 Kč
příplatek + 500 MB diskového prostoru
500 Kč
příplatek + 1 GB odchozích dat za kalendářní měsíc
800 Kč
příplatek + 5 GB odchozích dat za kalendářní měsíc

zřizovací poplatek
3.000 Kč

zdarma

Základní nabídka pokrývá 90% případů WWW presentací, firemních serverů a menších zpravodajských serverů. Pro presentace s potřebou nad 1 GB diskového prostoru a nad 10 GB odchozích dat sjednáváme individuální podmínky.

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Copyright © 2001 ABC Systems, s.r.o., http://www.abcsys.cz
Powered by RedSys